OM Sissels Grafiske

Lær WordPress WEbdesign og Adobe PHotoshop | Indesign | Illustrator

Om selskapet

Sissels Grafiske – som eier Dypetse.no – ble opprettet i 1998. I perioden april 1999 – oktober 2015 holdt firmaet til på Moa (Ålesund) og tilbød åpne og bedriftsinterne kurs i en rekke Adobe-produkter (Indesign, Photoshop, Illustrator, Dreamweaver, Flash m.fl).

Selskapets kunder

Kundegruppen har primært vært bedriftsmarkedet i Møre & Romsdal. Kundegruppen har vært svært stabil, og for mang kunder har selskapet vært totalleverandør av grafiske tjenester.

Selskapet ble også i en årrekke innleid som foreleser ved flere av distriktets høyskoler.

Var i flere år innleid som foreleser ved Høyskolen i Ålesund

  • Bygg & Anlegg – underviste i markedsføring, Webdesign og Photoshop
  • Hadde flere år grunnleggende IT-undervisning (Word, Excel, PowerPoing og Photoshop) for ca. 150 studenter pr semester. Oppdraget besto i å utarbeide pensum, samt tilrettelegge for eksamen
  • Underviste også høyskolelektorer i grafiske fag

Arbeidet overfor høyskolen inkluderte også utarbeidelse av dokumentasjon (norsk/engelsk), samt tilretteleggelse av undervisningsopplegg og eksamen.

Var i flere år innleid som foreleser ved Høgskulen i Volda – avd. for Media/Kommunikasjon /Editorial Design. Studentgruppen kom fra en rekke land, og all forelesning / undervisning foregikk på engelsk.

Arbeidet overfor Høgskulen i Volda inkluderte også utarbeidelse av dokumentasjon (engelsk).

Ble også til å holde egne kurs for lektorer og andre ansatte ved Høgskulen, som etter hvert selv overtok undervisningen
(Editorial Design).

Høgskulen i Sogndal – Mediegruppen. Opplæring av endel lektorer i Photoshop, Indesign og Illustrator.

I flere år designet selskapet annonser (papir og nett) samt annonsebilag på vegne av Sunnmørsposten, Ålesund. Kundegruppen var svært variert, noe som var lærerikt.

Selskapet har i en årrekke utført annonsedesign (papir/nett) for Fjordenes Tidende. Avisen hadde sin egen, dyktige grafiske designer, men i.f.m. kampanjer og/eller arrangementer, som Havsalt Sommer, Tall Ships Races, Måløydagene, julesalget, samt normal ferieavvikling m.m. ble det mye annonseproduksjon.

FJT var en kunde jeg satte særlig stor pris på.

Fast leverandør av annonser i ca. 10 år. I tillegg leverte selskapet endel andre salgsfremmende grafiske tjenester.

Fra Høgskulen i Volda - Medie & Kommunikasjon - Editorial Design

En del av selskapets kunder

Grafisk design

Sissels Grafiske har jobbet med grafisk design i ca. 30 år, først som leder av den grafiske avdelingen i et større, internasjonalt konsern – deretter ved å etablere eget kurssenter der jeg underviste i grafiske fagområder. I tillegg påtok selskapet seg større oppdrag innen grafisk design og webdesign.

– I 2017 ble enkeltpersonforetaket Sissels Grafiske – Sissel Klungsøyr opprettet, og selskapet endret forretningsadresse til Richard Eidsvigsveg 27U, 6006 Ålesund. Selskapet tilbyr ikke lenger åpne kurs, men holder endel bedriftsinterne kurs (1 eller flere personer). Kursene kan avvikles i kundens egne lokaler, eller hos Sissels Grafiske for små grupper (maks 2 deltakere).

Selskapet tilbyr p.t. grafiske tjenester som webdesign, produksjon av annonser, brosjyrer, plakater m.v.

Selskapets hovedprodukter

  • Opplæring i grafiske fag – InDesign, Photoshop, Illustrator og WordPress 
  • Tibyder av Webdesign og nettløsninger i WordPress 
  • Dypetse/friskjære og/eller fristille bilder (forskjellige teknikker)
  • Generell bildebehandling i Photoshop 
  • Annonseproduksjon (papir /nett)

Annen relevant yrkeserfaring

I 982 ble jeg ansatt i Arthur Andersen – et verdensomspennende revisjonskonsern. I de 16 årene jeg var ansatt i Arthur Andersen, gjennomgikk firmaet en betydelig vekst, og de hadde ca. 88.000 ansatte på verdensbasis da jeg i desember 1998 sluttet for å starte eget firma i Ålesund. 

Sissel jobbet i en årrekke i Arthur Andersen, det norske firmaet i et stort internasjonalt konsern, hvor hun etablerte, og ledet firmaets interne grafiske avdeling. Avdelingen fremstilte alt materiell for medarbeidere i Norge, både papirbasert og digitalt.

For å oppnå effektiv dokumentflyt i et firma der medarbeidere samarbeidet på tvers av landegrenser, kultur og tidssoner, var det en forutsetning at samtlige arbeidet etter samme prinsipper og benyttet samme teknologi.

Økt kompetanse gir økt lønnsomhet.

Arthur Andersen opprettet egen intern grafisk avdeling i 1989. Avdelingen produserte alt grafisk materiell (papirbasert og digitalt), både til hovedkontoret i Oslo, samt til selskapets avdelingskontorer i Bergen, Stavanger og Trondheim.

Ved å etablere en bedriftsintern, grafisk avdeling opplevde firmaet ikke bare bedre lønnsomhet, men produksjonen ble mye mer effektiv. Jeg var medlem i en rekke internasjonale fora som hadde som hovedoppgave å komme frem til de mest lønnsomme og tidseffektive digitale løsninger på verdensbasis.

I forbindelse med implementeringen av Lotus Notes hadde jeg bl.a. ansvar for brukeropplæringen på nasjonal basis. Jeg hadde også ansvar for opplæring i en rekke office-produkter.

På skandinavisk basis hadde jeg overordnet ansvar for opplæring av grafisk fagpersonell. For å oppnå effektiv dokumentflyt i et firma der medarbeidere samarbeidet på tvers av landegrenser, kultur og tidssoner, var det en forutsetning at samtlige medarbeudere jobbet etter samme prinsipper og benyttet samme teknologi.

Jeg var i en årrekke medlem av bedriftsinterne grupper som utviklet kravspesifikasjoner til en rekke databaser – både notes-baserte og relasjonsdatabaser. 

Jeg har jobbet med, samt undervist i flere av Adobes designprogrammer (Photoshop, Illustrator, PageMaker | Indesign) siden 1989/1990.

I årene 1990-1998 holdt jeg bedriftinterne kurs i Arthur Andersen sentralt, samt for grafisk personell ved avdelingskontorene i Stavanger, Bergen og Trondheim.

I 1998 startet jeg mitt eget firma og etablerte kurssenter innen grafiske fag i Ålesund, Moa.

Arthur Andersen var et stort, internasjonalt firma, som var representert over hele verden – med ca. 88.000 medarbeidere da jeg sluttet ved årsskiftet 1998/1999.

Jeg hadde ansvaret for opplæringen i grafiske fagområder i Skandinavia (Stockholm, København og Helsinki).

Jeg var medlem i firmaets internasjonale opplæringsgruppe for grafiske fagområder, samt Word og PowerPoint.

Gruppen var sammensatt av 10 personer som representerte de forskjellige verdensdeler, og hadde som primært ansvarsområde å utarbeide et koordinert undervisningsopplegg for samtlige medarbeidere på verdensbasis.

Jeg representerte de nordiske landene (Skandinavia + Baltikum).

Down the Memory Lane of Arthur Andersen