Sissels Grafiske Elementor Wordpress Table

Elementor – TablePress

Elementor PageBuilder er fantastisk, og desidert den beste PageBuilder jeg har jobbet med. Men den har ingen innebygd widget for å lage tabeller. – Det ugjør ikke noe problem, så lenge det finnes et utall fantastiske utvidelser (plugins) som kan installeres som tillegg til WordPress.

I dette eksempelet ønsker jeg å vise hvor enkelt det er å opprette og vedlikeholde tabeller ved hjelp av WP TablePress utvidelse (plugin).

Istallere WP Table Press – utvidelse (plugin)

 • I kontrollpanelet velger du Utvidelser (Plugin) Legg til Ny (Add New)
 • Som Nøkkelord skriver du WP Tablepress. Se bildet til høyre. Du kan evt. klikke på bildet for større versjon
 • Du får opp en rekke alternativer. Velg TablePress (pkt. 1)som vist på bildet til høyre
 • Klikk på Installer nå, deretter på Aktiver (pkt 2)
 • menyen til Kontrollpanelet, får du automatisk et nytt valg (se pkt 3)

Opprette en ny tabell i TablePress

 • Velge TablePress >  Legg til ny tabell (Add New Table) (pkt 1)
 • Dialogboksen under kommer frem, og du bør gi tabellen et navn. (pkt 2)
 • Deretter angir du antall rader og kolonner tabellen skal inneholde (pkt 3 og 4)
 • Når du har satt inn ønsket informasjon, velger du Legg til tabell.

Opprette og redigere en tabell i TablePress

 • Under Tabellinformasjon vises Tabell ID, tabellens kortkode (pkt 1), tabellnavnet (pkt 2), antall rader og kolonner du anga (pkt 3).
 • Sett inn ønsket informasjon i alle cellene. Bruk tabulator-tasten til å hoppe fra celle til celle.
 • Om du ønsker å legge til/slette eller duplisere rader og kolonner, gjøres dette under Tabellmodifisering (pkt 4)
 • Trykk Lagre endringer når du er ferdig.
 • Kopier også kortkoden dersom du skal sette tabellen inn i et wordpress-dokument. Fremgangsmåten vises senere i blogginnlegget.


Table Press – Oversikt over alle tabeller

Eksempelet under viser en oversikt over tabellene jeg har laget med TablePress på dypetse.no.

 • VelgTablePress > Alle tabeller (pkt 1), får du oversikt over tabeller du har laget, de står listet numerisk med eget navn (pkt 2)
 • Ved å føre musepekeren over de forskjellige tabellnavnene, får du frem de vanlige WordPress-valgene, dvs. mulighet til å redigere, kopiere, eksportere, slette tabellen eller se kortkoden (tabell-ID) (pkt 2)


Angi hvilken tilleggsinformasjon tabellen skal ha på websiden

 • Under Alternativer har du mulighet til å velge hvorvidt tabellnavnet skal vises over/under tabellen (pkt 1)
 • Under Funksjoner fra DataTables Javascript-biblioteket angir du om besøkende skal ha mulighet til å sortere innholdet, om de kan søke på et bestemt produkt, hvor mange rader som skal vises på siden m.m. (pkt 2)
  Dette er en liten tabell på 3 linjer, og jeg har derfor slått av disse valgene.
 • Husk å alltid Lagre endringer når tabellen er ferdig (pkt 3)

Sette tabellen inn på en WordPress-side med Elementor PageBuilder

I eksempelet under har jeg valgt å sette tabellen inn i et Veksle-felt (Elementor-widget) med en expand/collapse-funksjon. – Disse modulene (widgets) er svært funksjonelle dersom man har mye tekst på en webside. Expand/collapse-widgets bidrar til at sideinformasjonen blir oversiktlig, og besøkende slipper å scrolle så langt ned på siden. Veksle feltet åpnes/lukkes ved å klikke på piltastene.

 • Husk å kopiere Tabellens kortkode, samt Lagre endringene før du forlater TablePress.
 • Når du legger inn en widget, får du automatisk en overskrift, med tilhørende standardtekst.
 • Marker all standardteksten (pkt 1)
 • Standardteksten vises også i selve vekslefeltet (pkt 2)


Lim inn tabellens kortkode (Table ID) slik at den erstatter opprinnelig standardtekst. – I eksempelet under har jeg valgt å vise innholdsfeltet til Kursinnhold, der jeg har lagt inn 2 tabeller Pkt 1 og 2).


På websiden vil tabellen se ut som angitt under.


Tabellene for kursinnhold. Når man er logget inn som WordPress-administrator, kan man klikke på Redigere (pkt 1 og 2), og man blir tatt direkte til WP TablePress der man kan foreta ønskede endringer. – Om en og samme tabell står på flere sider, vil alle sidene bli oppdatert når tabellen lagres i WP TablePress.


En ryddig og oversiktlig sidevisning

Vi leser aldri all informasjonen som står på en Webside. De fleste av oss skummer raskt gjennom sidens innhold på jakt etter det vi ønsker å finne svar på. De færreste av oss liker å lese lange tekster. Ryddighet og struktur, med korte overskrifter, er derfor svært viktig (pkt 1).


Sette tabellen inn i en ordinær tekstkolonne

Legg til en Ny Seksjon (pkt 1).

Angi hvor mange kolonner seksjonen skal inneholde (pkt 1

 • Sett inn et vanlig tekstfelt (Elementor widget) (pkt 1).
 • Lim inn tabellens kortkode (TableID)
 • Oppdater deretter siden med Elementor PageBuilder og tabellen vises på websiden
 • Lykke til med WP Table Press og Elementor Pagebuilder. 🙂 .