Tabeller – WP TablePress

WordPress har en egen, innebygd funksjon for å opprette tabeller. I dette eksempelet viser je hvor enkelt det er å opprette tabeller.